Vem gör vad i den perfekta värdekedjan

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Vem gör vad i den perfekta värdekedjan?


Tyvärr vet jag inte hur den perfekta värdekedjan ser ut, tror inte heller att den finns. Men alla välfungerande företag har bra värdekedjor som de ständigt förbättrar. Värdekedjan jag själv tycker om att ha som diskussionsunderlag ser du här nedan. Den återspeglar att jag i stor utsträckning arbetar med produkter som vänder sig till yrkesfolk, alltså Business to Business. Men den stämmer också med konsumentprodukter i den utsträckning man betraktar ledet före konsumenterna, alltså kedjor, grossister, detaljister som kunder. Den är inte på långa vägar komplett, men är ändå en struktur man kan arbeta vidare med.


Först kommer värdekedjan i "naken" form, allmängiltig att ha som diskussionsunderlag. Jag använder den själv när jag resonerar med uppdragsgivare om exportstrategier och, rent konkret, vilken prisnivå man ska gå ut med till olika aktörer som utför olika prestationer i värdekedjan. Det går ju att sätta en prislapp på varje ruta/länk i värdekedjan och på så sätt komma närmare vad som är rätt pris till en viss aktör.


Därefter kommer samma värdekedja där jag markerat i ljusgrönt det jag har mkt erfarenheter av. I mörkgrönt visar jag det jag oftast utför för mina uppdragsgivare. (I ljusblått har jag markerat aktiviteter jag faktiskt kan hjälpa till i kraft av att jag har en stor och djup kontaktyta med underleverantörsnätverket i Gnosjöregionen, har organiserat studiebesök och leverantörbesök där flera gånger, men det är en liten sidoverksamhet ) 


Till sist en tredje värdekedja/matris som schematiskt visar vem som gör vad i export-värdekedjan. Om man använder sig av en exklusiv återförsäljare för varje land så ska denne i princip utföra lokal marknadsföring, lokal försäljning, lokal logistik och lokal service - och ha utrymme för det i slutpriset som i princip ska vara ungefär likadant i hela EU.  Om man däremot arbetar med icke-exklusiva åf så ska dessa betala ett högre pris eftersom man själv bekostar marknadsföring. Och om man arbetar med en agent så bekostar  man även logistik.