Få rätt besökare till mässmontern

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Hur får vi RÄTT besökare till montern?


En svensk tillverkare av biltillbehör var med i en svensk samlingsmonter på den gigantiska biltillbehörsmässan Automechanika i Frankfurt. Här var jag med om att två månader i förväg börja bearbeta potentiella kunder i Tyskland, vi fick upp en hel del kontakter men istället för att besöka dem så bjöd vi in dem till montern på mässan. Det var tur vi gjorde det! Det visade sig nämligen att samlingsmontern fanns i hallen för typ bilklädslar och dylikt, alltså ”fel hall” för tillverkaren som hade elektronisk utrusting. Men tack vare att vi hade gjort en kundsökning i förväg kom det flera intressanta besökare.


Om du vill ha många besökare och rätt besökare är det alltså i grunden mina koncept för kundsökning och agent-/återförsäljare som gäller. Skillnaden är att man i stället för att ordna besök hos kunder och återförsäljare bokar möten på en mässmonter.


Om intressenterna inte kan komma till mässan så är kontakten ändå etablerad, en bra reservplan.


Fördelen med en monter är naturligtvis att man kan ge besökarna en fullvärdig produktpresentation på kort och effektiv tid. Besök med varuprover, demomaterial, broschyrer, powerpointpresentationer i all ära men om produkten kan presenteras i ”full prakt” på en monter är det ovärderligt. Det bättre alternativet kanske är att intressenterna besöker tillverkaren i Sverige, men det är i de flesta fall ogörligt. Mässor är oerhört effektiva i det avseendet!