Träbearbetande företag räddade sig ur krisen med exportsatsning

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Träbearbetande företag räddar sig ur krisen med exportsatsning


Kan en exportsatsning rädda ett företag i kris? I början på nittiotalet hade jag tvärsäkert svarat nej, "alla vet ju att export tar tid" och sällan är en räddning för ett företag i kris.


Men sedan var jag med om en satsning som vände den föreställningen på ända!

1992 - 93 stod Sverige nästan stilla, det var tider med 500% ränta och annan ekonomisk dramatik. Alltså total lågkonjunktur!


I den vevan fick vi på LWAB i uppdrag av Smålands tre länsstyrelser att göra ett projekt för träbearbetande företag i olika branscher, för att de skulle komma ur krisen i byggbranschen som då befann sig i koma.


Vi gjorde individuella satsningar för de deltagande företagen och ordnade seminarier där företagen bjöd på sina erfarenheter enligt ett så kallat mentorkoncept.


Inom tre månader hade två tillverkare av möbelkomponenter, ett sågverk och ett impregneringsföretag fått kunder i Tyskland. Mycket snabbare än vad vi hade vågat hoppas. I ett av fallen blev tysklandsbeställningarna det som räddade företaget rent ekonomiskt, i de andra fallet blev det ett välbehövligt trendbrott - man kunde visa att man var konkurrenskraftig på en marknad man tidigare inte undersökt.


Att det fungerade i det fallet berodde på flera lyckosamma faktorer, bland annat att Tyskland just då hade en stekhet högkonjuktur men också på att vissa tyska kunder fick upp ögonen för att de kunde köpa träkomponenter på ett lite annat sätt och till lite andra applikationer. Dessutom var produkterna etablerade och bara lite annorlunda. ( Just att produkter är "lite annorlunda" kan ofta vara det som öppnar världsmarknaden...)


I det fallet gick det att snabbt vända pessimism till optimism genom en exportsatsning. Tyvärr är går det inte alltid så snabbt , när man arbetar med nya produkter är Tyskland till och med en ytterst trög marknad. Men om man har en ny produkt och där den svenska marknaden kanske är motsträvig så kan man mycket väl sondera "världsmarknaden", kanske är det just på Irland eller på Island det finns en kund som längtar efter en lösning på det snäva problem din produkt kan lösa.


Kolla gärna case från idé till världsprodukt, där var det tur att man snabbt kom  ut på export, den svenska marknaden växte men alltför långsamt för att betala investeringarna.


Mitt synsätt: Det finns alltid nya potentiella kunder och potentiella återförsäljare att kontakta, någonstans på världsmarknaden finns det några som är mer intresserade än andra. Innan man lägger ned en produkt eller i värsta fall ett företag kostar det så lite att snabbt gå ut och bokstavligen "fråga världsmarknaden" genom att kontakta till exempel 500 marknadsaktörer i olika länder. Får man inga eller bara kalla svar , ja då är det bara att lägga ner. Men chansen finns att det händer något, att det bakom en av de "500 dörrrarna" finns en aktör som vill sätta igång. "You have to give chance a chance", säger engelsmännen, det har jag många bra exempel på!