En tillverkare åker på en nit i Tyskland

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Case -  En tillverkare åker på en nit i Tyskland


i Gnosjöregionen hade en specialmaskin för att tillverka ett möbelbeslag. I Sverige var beslaget en standard så vi tänkte att tyska garderobstillverkare också skulle gilla den. Jag kontaktade dem alla. Resultat: Totalt ointresse! Tyskarna visade sig ha en helt andra produktkrav, vi blåste av projektet i tidigt skede, vi kände att isen inte bar och gav oss kvickt tillbaka på land igen. ( Jag brukar använda just det här exemplet för att visa att man ska en kontrollstation en bit in i projektet, är svarsfrekvensen låg och reaktionerna svaga / kritiska så ska man omedelbart ta konsekvenserna av det.