Export - Aldrig i Livet!

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

”Export? Aldrig i livet – det blir bara för stora order!”


Ovanstående påstående har jag hört citeras, vet inte om det är en skröna … men faktum är att det är en mycket viktig invändning - för de exportföretag som också är fabriker. En fabrikör som tar ”en alltför stor order” kan få problem med leveranserna till befintliga och trogna kunder, och i den situationen vill ingen hamna.


Men hur är det egentligen – hur många exportföretag är egentligen fabriker, hur många är bundna av en viss fabrikskapacitet? Låt oss ta ett annat citat:

”När vi hade produkten klar fanns det bara en väg framåt: Snabb internationell expansion”. Det här företaget känner jag till, det är ett företag som inte är en fabrik. Det är ett företag som äger en produkt och vill ”äga” en marknad och vars minsta problem är att ”belägga en fabrik”. Detta är denna typ av företag som numera kallas för ”born global” – att de omedelbart satsar på att få den position de är värda på världsmarknaden.


Export är inte vad det har varit. Förr var export en bergvägg att klättra över, numera är den en vägbula eller bara en dörr att öppna. Det man behöver förbereda sig för vad gäller export, är inte ”export i sig” – det finns ju åtminstone i Europa knappast några formella hinder kring export längre. Nej , det man behöver förbereda sig för är vad som händer när kunderna studerar produkten och priset -  det är detta som är sanningens ögonblick, oavsett var på jordklotet dessa kunder befinner sig.


Sverige är en del av världsmarknaden, svenska kunder köper svenska produkter i konkurrens med importerade. Om man lyckas vinna svenska kunder så finns det all anledning att tro att man ska vinna samma typ av kunder på resten av världsmarknaden.


Har man kommit så långt att man har återköpande svenska kunder , då har man per definition redan gjort det viktigaste förberedelsearbetet. Då har man ju ett fungerande företag och då har man plattformen för att ge sig ut och ta sin plats på världsmarknaden - innan någon annan gör det.


Ok, alla produkter går inte att sälja överallt i världen. Det finns naturliga och konstgjorda hinder och därmed gränser som gör att många produkter får sin "världsmarknad" lokalt, regionalt eller nationellt. Min infallsvinkel är att för att veta var dessa gränser går så måste man försöka överskrida dem.


Världsmarknaden består av många dörrar - det är bara om man knackar på dem som man får reda på om någon öppnar. Numera är kostnaden för att "knacka" dramatiskt lägre än förr i tiden. Det farliga är avstå från att känna på dem bara för att man inbillar sig att de är låsta.