Tre faser i de små företagens internationalisering

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Tre faser i de små företagens internationalisering


Ovanstående bild är ett försök till sammanfattning av ett antal påståenden:


Det går numera snabbt att bli global, en smart app kan komma ut på några veckor (dagar, timmar??)  - men i min värld är det ändå oftast fråga om fysiska produkter som ska utvecklas, anpassas, tillverkas, distribueras, förklaras, presenteras och säljas ... och det tar tid. Min tes är att det tar 5 år ( OBS - från att produkten kommer ut på svenska marknaden !)  att arbeta fram en stabil global affärsmodell och ytterligare 5 år för att nå en position ¨på världsmarknaden. Naturligtvis är "5 år" en schablon, men jag vill ändå insistera på att det måste gå snabbt, i alla fall om den produkt man säljer är unik i något avseende - har man en unik produkt som får genomslag så blir det ett efterfrågevakuum/efterfrågesug på marknaden som kommer fyllas.


Fas 1


Kreativt kaos är oundvikligt, det är fas 1 - man utsätter sig alltid för det okända när man ger sig ut på världsmarknaden. Här skulle jag vilja citera Mike Tyson: " Everyone has a plan 'till they get punched in the mouth". Man måste ha planer men lika viktigt är att ha en beredskap att ändra p när man stöter på oöverstigliga problem. Innan man kan ge sig ut på systematisk internationell marknadsföring måste man ha gått igenom faserna med framgångar och vedermödor med krävande kunder , återförsäljare , myndigheter ... för att inte tala om hyperaktiva konkurrenter. Dessutom har man en egen intern värdekedja att bygga upp, även om man har produktionen utlagd på underleverantörer så måste man själv organisera produktutveckling och marknadsföring. I den kreativa kaosfasen måste man prioritera efter händelser, och efter hand växer den rätta affärsmodellen fram. 


Fas 2


När man är säker på sin affärsmodell är det viktiga att multiplicera den, att systematiskt bygga upp säljkanaler för de befintliga produkterna. Naturligtvis är produktutveckling alltid viktigt men risken finns att teknikorienterade företag blir uppslukade av alltför mycket smickrande och lockande förfrågningar, även krav på udda anpassningar. Marknadsutvecklingen har prioritet  - sälj mer av det vi har!


Fas 3


När man har byggt upp sina säljkanaler börjar det bli dags att mata in nya produkter i dem. Samtidigt som man finslipar alla länkar i värdekedjan, rationaliserar och blir alltmer professionell. (Tyvärr har jag inte så mycket att säga om fas 3, har egentligen aldrig jobbat i det skedet.)