Vad kan samhället göra för exporten

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Vad kan samhället (politikerna) göra för exporten?


Politikerna har gjort massor av nytta för exporten genom att ordna så att vi är med i både EU och WTO. Allt har blivit enklare, tullar och byråkrati har avvecklats eller håller på att avvecklas. Stort tack!


Sedan finns ju möjlighet att politikerna använder skattemedel för att ge bidrag till tillverkarna för just exportsatsningar. Förhoppningsvis leder detta till att det blir fler och bättre jobb samt högre välfärd. Bidrag till exportsatsningar kan ge "puffar" som ger oanat raketbränsle till små företag, se case om två fall där bidrag från samhället haft stor effekt, Träbearbetande företag räddar sig ur krisen och En exklusiv agent skapar stora flöden.


Likaså har samhället ordnat så att vi svenskar är bra på engelska, att det i praktiken är ett parallellspråk, ovärderligt! ( Tyvärr är inte samhället lika bra på att öka kunskaperna i det språk som används i vår största exportmarknad, Tyskland. Kanske handlar det mer om att "sälja in tyskan" till elever och föräldrar? )


Även om det inte finns bidrag tillgängliga så kan samhället göra en hel del för företagen, på det nationella och lokala planet. Jag vill sammanfatta det med uttrycket infrastrukturell kunskap, låter tyvärr lite klumpigt men jag hoppas jag lyckas förklara vad jag menar:


På samma sätt som samhället bygger vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser för att underlätta fysisk export ( och import, ytterst handlar export om att finansiera import...)  kan samhället "bygga kunskap/förmedla kunskap" för att underlätta små företags exportutveckling. All formell information kring export bör vara lätt tillgänglig och lätt förståelig. Men det räcker inte alltid, ett bra upplägg jag känner till är att inbjuda kvalificerade affärsjurister till seminarier där de pedagogiskt går igenom de juridiska aspekter nya exportföretag måste behärska. Helst i små grupper, där deltagarna får chans att reda ut hur begreppen kan användas i just deras affärsituation.


Ett annat uppskattat sätt är att ordna erfarenhetsseminarier där erfarna exportchefer i trakten intervjuas om hur de lyckades på export. OBS - bättre att intervjua än att be dem berätta. Om de blir intervjuade så behöver de inte förbereda sig, det blir en betydligt lägre tröskel jämfört med att de blir ombedda att hålla föredrag!