Många små marknader istället för enstaka stora

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Diagrammet ovan återspeglar i allmänna drag hur ett nystartat företag på 10 år lyckades bli etablerad på ett trettiotal marknader. Flertalet av dessa marknader är små men just där fick produkten extra starkt genomslag och uppnådde hög marknadsandel.


Den stora mängden små marknader, den stora mängden små återförsäljare skapar ett jämt flöde av en stor mängd små order- idealiskt för många företag! Detta är en av mina "käpphästar" vad gäller export. ( Det är inte alltid på de stora marknaderna man får de bästa resultaten - det är ibland svårare att få en liten marknadsandel på en stor marknad än att få en stor marknadsandel på en liten marknad )


Kostnaden för att komma igång på varje enskild liten marknad var blygsam, det rörde sig om effektiva återförsäljare som upptäckt produkten på internationella mässor och tämligen snabbt blev självgående. Även detta är ett koncept jag arbetar med , att göra det lätt för kompetenta återförsäljare att komma igång!