Exportmognad - glöm det!

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Exportmognad – glöm det!


Det finns en märklig föreställning om att ett företag måste vara ”moget” för export. Som om en företagare i Helsingborg skulle titta ut över sundet mot Danmark och suckande konstatera att:


”Nej mitt företag är nog inte moget för att ta färjan över till Helsingör och kolla om det finns kunder i Danmark – det är bättre vi väntar några år med export och startar ett säljkontor i Umeå istället”


Förr i tiden var världsmarknaden ett antal separata bassänger, man fick ta sig upp från ”bassängen Sverige” och ta sig till de olika bassängerna ”Norge”, ”Danmark”, ”Tyskland”, ”USA” osv. Det var en möda och en omställning att ta sig från bassäng till bassäng. Så är det inte längre – världsmarknaden är i princip en enda bassäng. Har du fått igång repeterande försäljning hos en kundkrets i Sverige så har du kommit igång på världsmarknaden...för Sverige är ju en del av den.


Den stora prestationen är alltså att vinna en återköpande kundkrets i Sverige, när man lyckats med det är export en betydligt enklare sak. Men ibland måste man starta med export direkt: ”Born Global” kallas den generation företag som omedelbart agerar på världsmarknaden. Den internationella försäljning som för tog decennier att bygga upp tar nu enstaka år, i vissa fall bara månader. Spelreglerna har ändrats, varje företag kan fritt agera efter sin affärsmodell utan att grubbla på om man är tillräckligt ”exportmogen”.


Export är ingen separat vetenskap , i grunden handlar det numera om kunderna var det än befinner sig accepterar produkten och priset. Det är  "core business"  som gäller på världsmarknaden, inte om man är "mogen" eller ej.


Med risk för att låta som Pastor Jansson i Hasse Alfredssons dialog vill jag försöka mig på en metafor till: Att starta ett företag, vinna de första återköpande kunderna är som att klättra upp från en djup grop med slippriga väggar, det krävs massor av energi, tålamod, kreativitet och skarpsinne för att lyckas. Men när du väl vunnit en nöjd kundkrets  då blir exportmarknaderna som en trappa, där varje trappsteg visserligen innebär viss ansträngning men en kalkylerbar sådan - du kan bedöma hur många trappsteg du kan ta, du kan ta dig uppför i den takt du klarar av.