Föredrag, seminarier, träning

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn


Under 80- och 90 talen deltog jag i en mängd olika seminarier. Jag var också gästföreläsare på Göteborgs Universitet, LTH, Växjö Högskola och på KTH vid olika tillfällen. Detta tog slut när jag under 12 år arbetade som exportchef men nu när jag driver egen ”butik” har det börjat komma igång igen. T.ex. genomförde jag och min konsultkollega Bo Nilsson på Deskago AB ett antal seminarier arrangerade av Industriellt Utvecklingscentrum i Skåne under 2014.


Bakom alla mina föredrag finns ett ”baslager” av checklistor ( se separat lista ).


Föredrag:


-Konsten att få ut en produkt på världsmarknaden (anekdotiskt med många korta praktikfall)

-De små företagens internationalisering (akademiskt, samhällsorienterat)

-Export ”the Gnosjö way” (export utan krusiduller)


Dessa tre föredrag har i princip samma innehåll men har olika infallsvinklar och betoning. (enligt parenteser). Bäst i sammanhang där det blir en diskussion efteråt.


Genomgångar:


Här blir det fråga om djupdykning, arbetsseminarier, med mycket dialog, i ämnen som t.ex.:


Export via självständiga agenter och återförsäljare


En avgränsad genomgång av etapperna i att hitta, vinna, välja, komma igång med och utveckla agenter och återförsäljare. (Samt även avveckla – det ingår i bilden). Späckat med ett antal anonymiserade praktikfall och ett flertal diskussionspunkter.


Förhandlingar och avtal med agenter och återförsäljare


Detta seminarium är synnerligen beprövat – har jag genomfört i olika sammanhang och alltid tillsammans med en kunnig jurist. Tillsammans går vi igenom alla juridiska och kommersiella aspekter kring agent- och återförsäljaravtal. Punkt för punkt – mycket pedagogiskt (jag lovar). Tid 3 timmar. Kan genomföras internt såväl som externt. Leder till att många orosmoln och missförstånd blir utredda och att man vågar agera mer offensivt, företagets avtalskoncept måste alla vara införstådda med.


En gång gick jag en kurs i motorsågning -instruktören började med att visa hur man måste hålla motorsågen nära kroppen, "annars tappar man balansen och skär av sig benen". Något liknande är det med återförsäljar- och agentavtal - om man behärskar dem så blir de lätta att hantera.


Exportlogistik - för mer försäljning och mindre kostnader


Logistik är inte min domän, men genom åren jag har blivit varse hur viktig exportlogistiken är som ett säljverktyg (en av mina käpphästar )och det är mitt bidrag i genomgången. Resten handlar i princip om onödiga kostnader, och där samarbetar jag med en logistikexpert. Tillsammans går vi igenom alla stegen i exportflödet, antingen översiktligt som i ett kursavsnitt eller mer detaljerat internt i ett företag för att upptäcka besparingar i ett befintligt exportflöde. Med ett annat begrepp skulle man kunna kalla detta för LEAN EXPORT.


(Den här genomgången har jag och min kollega inte genomfört på många år - vi är beredda att lämna förmånlig offert för att kunna genomföra en pilotseminarium!)


Träning


Instruktion, rollspel och diskussion kring möten mellan exportörer och inköpare, agenter och återförsäljare – det är vad ”träning” handlar om i detta sammanhang.


När jag själv läste internationell ekonomi på universitetet så hade vi två experimentdagar med rollspel, det tilltalade mig mycket. Helt plötsligt kröp man ur sin elevroll och levde sig in i olika situationer, inlärnings-effekten blev enorm!


Jag har testat rollspel som inslag i språkutbildning och förhandlingsträning vid ett sammanhang i Växjö Högskola år 1998 och jag har kvar utvärderingarna. En slutsats var att eleverna gillade övningarna men att de hade behövt mer förkunskaper. Om jag får tillfälle att göra dessa övningar så tänker jag dela upp det i ett gediget undervisningsavsnitt, t.ex. om förhandlingspunkter med kunder respektive agenter/återförsäljare och sedan låta eleverna använda dessa nyvunna kunskaper i lätt skruvade men ändå realistiska förhandlingssituationer. Eleverna får växelvis spela exportör och ”motpart”, vilket är mycket lärorikt. (Jag misstänker att svenska universitet och högskolor alltför lite lär ut hur man agerar inköpare respektive återförsäljare/agent, dessa tre kategorier är mycket viktiga funktioner i näringslivet! Det finns många fina jobb hos importföretagen)