Agentsökning Återförsäljarsökning Partnersökning

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Agentsökning , Återförsäljarsökning , Distributörssökning, Partnersökning


Vill du snabbt och enkelt komma igång på en ny marknad? Då är det absolut enklast att samarbeta med en lokal partner som ”äger” den kundkrets du vill nå.  Du har produkterna, partnern har kunderna  – när allt stämmer blir effekten explosiv! 


Det jag erbjuder är ett beprövat, systematiskt och effektivt koncept att hitta, vinna och komma igång med bästa partner. (För samarbete med icke-exklusiva återförsäljare, se kundsökning )


Så här funkar det, översiktligt och lite förenklat:


Förutsättningslöst: Vi talas vid på telefon eller vid ett möte. Du talar om vad du vill ha gjort. Jag lämnar förslag på upplägg och offert i etapper. Antag att du vill ha en exklusiv återförsäljare  (ÅF) som med kompetens och entusiasm ska presentera din produkt för sina kunder:


Etapp 1

Planeringsmöte då vi noggrant går igenom förutsättningarna

Målgruppsarbete då jag arbetar fram en adresslista som  du får godkänna

Bearbetning då jag kontaktar alla i målgruppen och sonderar deras intresse

Svar och reaktioner från intresserade ÅF

Vecka 4-5 : Du får en lägesrapport  och bedöming om fortsätta/ändra/ev.stanna. OBS - detta är en viktig kontrollstation, det är inte alltid exportsatsningar går exakt som man tänkt sig...


Etapp 2

Fortsatt dialog med och utvärdering av intresserade ÅF

Vecka 6-7: Rapport - du får en översikt över alla ÅF med min rekommendation om nästa steg..


Etapp 3

vecka 9-10 : Besöksresa, som du gör själv eller vi tillsammans, ofta 9-10 veckor efter start

Samarbetsstart