Bidrag till exportsatsningar och internationaliseringscheckar

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Exportbidrag och internationaliseringscheckar


Exportsatsningar är som alla marknadsinvesteringar - de är extremt lönsamma när de lyckas. Men det finns en skillnad, nämligen att exportsatsningar kan man ibland få bidrag till. Från staten. T.ex. med affärsutvecklingscheckar eller internationaliseringscheckar. Och det är ju tacksamt... om man får ta del av dem vill säga. För dig som inte får bidragen beviljade vill jag förmedla följande: 


Export är en isbelagd sjö


Om du får avslag på en ansökan på en exportsatsning där du ska betala 50% så går det att göra många bra saker för de "50%" du har råd med. Exportsatsningar är inte att klättra uppför en bergssida där man inte är uppe förrän man betalat "100%". Export är att ge sig ut på en isbelagd sjö när man väl är uppe på bergsplatån. Om du märker att isen håller efter "10-15-20-25%" så är chansen mycket stor att den håller hela vägen ut och då betalar satsningen sig själv.


Det tar tid att söka pengar

Bidragsprocesser tar tid. Man kanske inväntar att pengar ”släpps” vid ett visst datum, sedan inväntar man tid att få presentera sitt upplägg, sedan inväntar man besked. Kanske går det snabbt, kanske går det långsamt. Men marknaden väntar inte, kunder har upphandlingsperioder, mässor har obevekliga datum, så om allt annat är klart så kan det bli dyrt att låta veckor eller månader rinna iväg…


Insyn – fördel eller nackdel?

Vissa projekt bygger på att de företag som deltar också bjuder på sina erfarenheter  vid seminarier och i rapporter. Jag har varit med om flera sådana projekt , bland annat inom den träbearbetande industrin och det har varit mycket uppskattat. Men antag att man kanske föredrar att ”flyga under radarn” ända tills man får sitt verkliga genombrott?  I andra fall kan det vara en klar fördel att vara med och synas, sponsrade projekt brukar få publicitet!


Skillnaden mellan att göra saker rätt och göra rätt saker.

En viss satsning kanske kommer igång för att det dök upp en möjlighet till bidrag, men är det säkert att just den satsningen var den rätta för företaget vid den tidpunkten. Är ökad export den verkligt kritiska frågan för företaget just nu? Istället för en exportaktivitet med befintliga produkter så kanske man borde ha satsat på utveckling av nya produkter? Eller på en marknadsaktivitet i Sverige? Eller på att anställa ny personal? Eller träna befintlig personal? Ingen av dessa aktiviteter ger bidrag, men är kanske betydligt viktigare? Eller kanske ska man se över sin prisbild, uppåt eller nedåt?


Skev uppfattning om verkliga kostnader för exportsatsningar

Exportsatsningar ska vara precis så stora eller precis så små som behövs. Och numera har kostnaderna för exportsatsningar sjunkit avsevärt … i vissa avseenden. Däremot inte i andra.

Internet har gjort att alla marknadsaktörer i världen finns bakom den dataskärm Du just nu studerar, det är ju alldeles fantastiskt. Kostnaden för att ”Hitta Kontakter” har sjunkit dramatiskt! Däremot har svårigheten att ”Vinna Kontakter”, dvs få kunder att börja köpa eller återförsäljare att börja sälja, inte minskat -  snarare ökat. För att lyckas i de kritiska affärsögonblicken är kraven större än någonsin.  Men då handlar det om att man har en konkurrenskraftig produkt till ett konkurrenskraftigt pris. Alltså ”basics”.


Det finns inga mallar för vad en exportsatsning ska kosta


Exportsatsningar kan kosta hur mycket som helst och hur lite som helst. Med några tusenlappar kan man sätta ut produkten på Amazon och investera i lite annonser på Google/Facebook/Instagram/Pinterest/ eller andra sociala medier? Eller så ringa upp en kund i Norge och fråga om man får komma på besök?


Eller så måste man bygga upp en avdelning flera med resande exportsäljare med fast kostnad på miljontals kronor?  Eller starta internationell marknadsföring direkt mot kunder och allteftersom starta försäljningskontor?


Eller så kan man göra som mina uppdragsgivare oftast önskar, komma i kontakt med återförsäljare som är etablerade hos rätt kundkrets och som har en låg extra kostnad för att starta försäljning. (För övrigt är detta den vanligaste metoden att komma igång på export, enligt en Global Survey utförd av Ernst&Young, enligt dem är den avgörande faktorn tid - att små företag vill snabbt komma igång. Och snabbast ut att vinna nya kunder är de företag som redan är i kontakt med dem, alltså återförsäljare)