Om Claes

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Om Claes Rosenberg:


Claes har under mer 35 år genomfört uppdrag för mer än 150 svenska exportföretag, med 20 år som projektledare på Lars Weibull AB (som under 80- och 90-talet var Sveriges största privata exportkonsultföretag ) , 12 år som exportansvarig för en tillverkare* i Anderstorp  ( vilket ledde till försäljning på 60 mkr via återförsäljare i 35 länder ) och sedan 2009 som självständig konsult. Han är baserad i Malmö men har en stark förankring bland företagen i Gnosjöregionen och Småland. 


Språk: Claes agerar flytande på engelska, franska och tyska.


Utbildning: Internationella ekonomlinjen Göteborgs Universitet


Claes har medverkat som kolumnist i tidskriften Internationella Affärer och som medförfattare till boken Företagen Internationella Affärer i EU, Bonniers förlag samt till EG-Konsekvensanalys utgiven av Statens Industriverk/Utvecklingsfonden. På uppdrag av Industriellt Utvecklingscentrum Syd och med finansiering av Tillväxtverket arbetade han under 2014 fram en översiktlig handbok med checklistor om export, kallad Smart Internationalisering.


För mer info om tjänster och koncept:

Översikt tjänster


*Företaget hette Defem System AB vilket köptes av en internationell koncern som år 2009  flyttade verksamheten från småländska Anderstorp till annan ort. Då valde Claes att starta egen verksamhet.