Marknadssondering för icke färdig produkt

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Marknadssondering för icke färdig produkt


Antag att du har en produkt som befinner sig på prototypstadiet och du behöver finansiering, men innan du uppvaktar finansiärer vill du ha reaktioner från marknaden, helst i form av kunder som är intresserade att köpa och/eller återförsäljare som vill sälja din produkt.


Då kan du helt enkelt använda dig av mina koncept för kundsökning och/eller agentsökning/återförsäljarsökning! Skillnaden är att produkten ännu inte är leveransklar, men det är inget problem! Tvärtom, om man presenterar sammanhanget korrekt är etablerade kunder och återförsäljare mycket intresserade om du har en lösning på något som de verkligen upplever som ett problem. Att produkten inte är helt klar får man vända till en fördel, då kan ju kunder och återförsäljare få chans att vara med på resan.


Ytterligare en (stor ) fördel: Du är inte begränsad till en viss marknad, du kan gå ut med din nästan färdiga produkt till alla som bör vara intresserade av den, oavsett land. Ju fler intressenter, desto bättre. Och ju fler du kontaktar, desto större är chansen att de mest angelägna kunderna får information om produkter och agerar.


Se även min artikel om finansiering av start-ups utan krav på externt kapital