Uppfinnaren som vill sälja ett patent

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Case - Uppfinnaren som vill sälja ett patent


Uppfinnaren har ett patent inom energibesparing, en snäv applikation som intresserar ett litet antal specialiserade tillverkare, globalt ett 80-90 tal. Jag kontaktade dem alla med min ordinarie systematik, med en första sondering om intresse. Hittills har två industrier i Tyskland, ett i Norge, två i Sverige, ett i Frankrike,  ett i USA, ett i Australien och ett i  Hongkong svarat positivt. Från första kontakt med uppfinnaren till att nio internationella företag började utvärdera patentet tog det 5 veckor.


Oavsett i vilket skede en produkt befinner sig går den alltid att sälja. Tillverkare och återförsäljare är alltid på jakt efter nytt, med tillverkare finns risken att de vill få kontroll på patentet men också möjligheten att de har ett inarbetat varumärke produkten kan surfa in på. Återförsäljare är mer sugna på "nytt" eftersom de inte har en tillverkningsapparat att ta  hänsyn till, däremot kräver de mer insats från uppfinnaren som i så fall måste organisera tillverkning i egen regi. Men inte heller detta är ett problem, det går att organisera en värdekedja där uppfinnaren är spindeln i nätet och ser till att värdekedjan fungerar , utan att produkterna passerar det egna kontoret.