Kundsökning

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Kundsökning


Nej, man behöver inte alltid arbeta via återförsäljare, agenter eller dotterbolag. I allt fler affärsmodeller behövs det inga mellanhänder - man kan sälja direkt; specialiserade underleverantörer som säljer till specialiserade industrikunder gör det sedan länge.


Företag med egna produkter säljer alltmer direkt till lokala grossister och on-lineföretag i andra länder, utan att gå via exklusiv rikstäckande återförsäljare eller agent. Det kräver visserligen mer i form av marknadsföring, support och service men numera är det tämligen enkelt att ordna.


Så : kundsökning, hur går det till?


Egentligen är det enkelt: Du talar om vilka kunder du vill ha och sedan genomför vi tre etapper:


Etapp 1

  • Planeringsmöte då vi noggrant går igenom förutsättningarna
  • Målgruppsarbete då jag arbetar fram en adresslista som  du får godkänna
  • Bearbetning då jag kontaktar alla i målgruppen och sonderar deras intresse
  • Svar och reaktioner från intresserade kunder
  • Vecka 4-5 : Du får en lägesrapport  och bedöming om fortsätta/ändra/ev.stanna. OBS - detta är en viktig kontrollstation, det är inte alltid exportsatsningar går exakt som man tänkt sig...


Etapp 2

  • Fortsatt bearbetning av och dialog med intresserade kunder
  • Jag tar in så mycket information som möjligt om kunderna och om marknaden
  • Vecka 6-7: Rapport - du får en översikt över alla kundkontakter med  rekommendation om nästa steg..


Etapp 3

  • vecka 9-10 : Besöksresa, som du gör själv eller vi tillsammans, ofta 9-10 veckor efter start
  • Uppföljning, offerering, varuprover, marknadsmaterial osv = ditt ordinarie säljarbete. ( På vissa marknader med språkproblem typ Frankrike kan jag assistera löpande för att hjälpa till i startfasen.)


Kostnader: Etapp 1 ger jag alltid ett fast pris på, det är en överblickbar åtgärd att "totalinventera" vilka kunder som finns på en viss marknad och sedan kontakta dem. Etapp 2-3  är per definition svårt att överblicka. Ibland får man 2-3 kundsprospekts och om dessa är de "heta kunder" man vill ha så är det bara att åka och besöka dem, totalt några dagars arbete. I andra fall blir det många turer före besöken, kanske också många intresserade. Därför är min offert för etapp 2 och 3 mer indikativ.