Renodlad konsultation

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Renodlad konsultation


I vissa fall agerar jag som "vanlig" konsult, dvs att jag framför mina synpunkter och rekommendationer. Det du då kan dra nytta av är alla erfarenheter från alla de exportframgångar och exportproblem jag varit med om. Dessa är baserade på exportprojekt för mer än 150 svenska företag under mer än 25 år  samt 12 år som exportchef/ exportsäljare.


Dessutom har jag genom åren lyssnat på många och långa berättelser från företagsledare och exportchefer jag rest med Under ändlösa färder på Europas mototvägar och många pratsamma middagar på utländska restauranger har jag lärt mig mycket - alla berättelser om hur företag har kommit igång och utvecklats är mycket lärorika.


Förutom det har jag faktiskt en teoretisk ådra, har ju faktiskt både arrangerat och medverkat vid utbildningar , kursmoment och seminarier för exportsäljare och internationella marknadsförare. Min "verktygslåda" är ett stort antal checklistor jag ackumulerat genom åren , många av dem är med i Handboken "Smart Internationalisering" andra drar jag fram vid behov hos mina uppdragsgivare, ( se förresten min aktuella lista över PowerPoint bilder kring export här  ). Dessa checklistor är bra utgångspunkter för konkretag genomgångar - typ: "har vi nu tänkt på allt innan vi fryser exportprislistan?"


Allt detta gör att jag tror mig kunna bidra mig relevant input i många sammanhang, t.ex. desssa.


Utvärdering alt byte av agent återförsäljare

Utvärdering om ett företag har rätt exportstrategi

Utarbetande av ett koncept att använda vid uppbyggnad av internationellt nätverk av återförsäljare till exempel "partnerkoncept"

Synpunkter på presentationsmaterial ( jag är van vid att tänka ur återförsäljarnas synvinkel och kan granska ert material med den synvinkeln)

Genomgång av prisvillkor  ( detta har jag mycket erfarenhet av, prisvillkoren är alltför ofta ett idiotiskt snubbelsnöre i exportsatsningarna

Koncept för hantering av förfrågningar , se "Hjälp, det väller in förfrågningar från hela världen"

Exportcoach

Bollplank

...