Få ut en produkt på världsmarknaden

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Få ut en produkt på världsmarknaden - Global produktlansering


Det sägs att man ska behandla stora problem som om de vore små och små problem som om de vore stora. Att få ut en produkt på världsmarknaden är inget "problem" men det kan tyckas vara en stor uppgift, en stor utmaning. Men någonstans måste man börja och det är här mitt koncept "Global produktlansering" kommer in, att göra den utmaningen  konkret och genomförbar.


Global produktlansering handlar om att du kommer i kontakt med de mest angelägna kunderna, de kunder som bäst känner till problemet som Din produkt löser, som snabbast förstår produktens fördelar och som är beredda att börja köpa. Annorlunda uttryckt – de kunder som får produkten att lyfta, oavsett var på jordklotet de befinner sig!


Därför är Global Produktlansering i grunden samma upplägg som kundsökning och agentsökning/återförsäljarsökning. Skillnaden är att man går ut på många länder samtidigt, vilket låter ogenomförbart om det inte vore för följande faktum:


I många branscher finns det bara enstaka aktörer i varje  land. I Sverige finns det "bara" två lastbilsfabriker, inom EU kanske fem och globalt kanske 20. Vissa mer anonyma branscher består i praktiken av en liten familj av hårt specialiserade företag som träffas vartannat år på någon konferens någonstans. Och ofta är dessa företag enkla att hitta, vare sig de befinner sig på Filippinerna,  Australien, Sydafrika, Chile, Canada eller Tyskland så är de tydliga med vad de håller på med och finns på  nätet. 

 

Mitt koncept handlar om att så snabbt och effektivt som möjligt göra en produkt känd hos så många kunder som möjligt inom en viss global nisch, genom en avgränsad med ändå kraftfull aktivitet. På så sätt lägger man ned energi på de prospekts och de marknader som visar mest intresse, man "hakar på de som vill köpa" istället för att i förväg bestämma att man skall satsa på en viss geografisk marknad. (OBS. Ibland är det helt rätt att satsa "land för land", den här tjänsten är lämplig för nystartade företag med små resurser där det gäller att snabbt hitta kunder var de än befinner sig )


Ibland kan det mest kostnadseffektiva vara att göra en bearbetning inför en internationell mässa – för att i förväg få fram rätt besökare till montern