Baslager av checklistor och bilder

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn


Listan är en uppräkning av rubriker bland mina checklistor och bilder, ett slags baslager att välja ur och som kan bli utgångspunkt för kursavsnitt inom internationell marknadsföring, utbildning för exportsäljare, allmänt diskussionsseminarium eller ett internseminarium. Eller varför inte till en digital lathund, lätt att stämma av mot när man stöter på nya frågor i exportarbetet? Jag hoppas i varje fall kunna få ihop en dylik lathund!


Allmänt om små företags internationalisering


1.Varför internationalisering

2.Strategiska skäl för internationalisering

3.Rätt läge att satsa på export

4.Sverige kan bli en exportmarknad

5.Internationaliseringsprocesser, Land för land alt. Kund för kund

6.Internationaliseringens tre steg

7.Kritiska skeden

8.Vad kännetecknar de framgångsrika globala småföretagen


Lönsamhet och prissättning


9.Finansiering av export utan externa aktörer

10.Vad är korrekt pris

11.Prisnivåer för olika mellanled

12.Punkter i en offert/prislista

13.Måste man ha en unik produkt

14.Patentera lagom


Marknadskanaler /Channel Management


15.Marknadslabyrinten

16.Tre huvudsakliga exportstrategier

17.Konsekvenser av otydlig exportstrategi

18.Konsekvenser av tydlig exportstrategi

19.Exklusivitet eller ”vem som helst får köpa”?

20.När ska man sälja …

a. direkt till kund

b.via återförsäljare/distributör, nationell eller regional

c.via agent, nationell eller regional

d.via dotterbolag

e.via grossister

f.direkt till kedjor

21.Generell jämförelse med återförsäljare/dotterbolag


Värdekedjor (exportteori)


22.Vem gör vad i den globala värdekedjan

23.Vad måste man göra själv , vad kan man ”outsourca”

24.Vem gör vad och till vilket pris

25.Vad gör olika typer av säljare

26.Vad innebär kommersiell förädling


Exportsatsningar


27.Systematisk internationalisering och spontana förfrågningar

28.Kravet på en bra exportsatsning

29.Marknadsundersökning först?

30.Att komma igång smidigt på ny marknad

31.Rätt partner  - tre grundläggande kriterier

32.Har vi en attraktiv agentur att erbjuda

33.Systematik för att hitta och vinna rätt partner

34.Kravprofil – detaljerad

35.Avtal och förhandlingar

36.Exklusivitet eller inte  - när lämpligt med vad

37.Förhandlingspunkter centrala

38.Förhandlingschecklista

39.Det slutliga valet

40.Att få igång samarbetet

41.Vad händer efter de första fem årens framgång


Exportlogistik


42.Varför säljare måste intressera sig för logistik

43.Köp exklusive frakt och sälj inklusive frakt

44.Checklista för val av fraktsätt och speditör

 


Mässor


45.När mässor passar/inte passar 

46.Olika typer av mässor

47.Vem gör vad i montern

48.Checklista för material i montern

49.Hur blir montern magnetisk


Exportmarknader


50.En världsmarknad eller många exportmarknader

51.Krävande stora marknader 

52.Smidiga småmarknader

53.Vilka länder ska vi satsa på

54.Erfarenheter från

a.Australien

b.Norge

c.Danmark

d.Finland

e.Island

f.Tyskland

g.Holland/Belgien/Schweiz, Österrike

h.Frankrike

i.USA

j.Chile

k.Japan

l. Karibien


55.Branscher – hur lyckas man på export med

a.Teknik

b.Design

c.Träförädling

d.Som underleverantör , lego eller OEM