Monterassistenten

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Monterassistenten


Behöver du någon i montern som kan avlasta er med eller assistera med följande?


Få igång dialog med besökare?


Göra översiktlig presentation för besökare i montern?


Föra flytande samtal och tolka till/från franska och tyska?


Slussa besökare till rätt person i montern?


Uppehålla besökare i väntan på att rätt person blir ledig?


Intervjua återförsäljare, agenter, onlinehandlare, som vill ha priser eller kanske agenturen för er produkt i landet X? (Alltså en snabb första affärsmässig bedömning, jag har mycket god erfarenhet av att locka besökare på information så att man förstår vad de representerar, vad de är ute efter och vilken potential de representerar...)


I så fall kan jag erbjuda assistans mot ett fast arvode per dag - enkelt att offerera!