Marknadsbedömning

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Marknadsbedömning


Frågan ”hur mycket skulle vi kunna sälja i Tyskland” är omöjlig att besvara.  ” Tänk om vi bara får 1% av den tyska marknaden och säljer för 9 miljoner kronor, det skulle passa oss bra”. Men allt detta är bara ”kanske”, det är teori som är meningslös om man inte har handfasta besked från marknaden att gå på. Och handfasta besked får man bara i laddade kommersiella situationer där man frågar en kund om denne vill köpa eller en återförsäljare om denne vill sälja. Just därför erbjuder jag inte marknadsundersökningar, skillnaden mellan förväntningar och resultat är alldeles för stor.


Någor som däremot fungerar alldeles utmärkt är något som jag vill kalla marknadsbedömning.  Och det fungerar som ett slags mini-uppdrag i tre delar:


Del 1: Arbetsmöte, där jag frågar ut uppdragsgivaren om vad man vill veta och varför man vill veta det. Det kan t.ex. vara att man vill veta mer om en viss marknad eller ett visst marknadssegment innan man beslutar sig för att satsa på den. Jag anstränger mig för att förstå vad som är den kritiska frågan och vad som är utmaningen, kanske även det intressant för företaget att få belyst av någon ”outsider”. 


Del 2: Under ett bestämt antal timmar läser jag in mig på allt väsentligt som finns att hitta på Internet om den aktuella frågan. Visserligen det som är tillgängligt på Internet också tillgängligt för min uppdragsgivare, men dels ska man ha tid till att göra och dels kan det vara bra att låta någon med ostörd uppfattning hämta in informationen.


Del 3: Jag skriver en rapport kring vad jag fått fram på nätet och där jag formulerar mina slutsatser och rekommendationer. I den delen låter jag relaterade erfarenheter från mer än 35 års exportarbete vävas in, de misstag och de framgångskoncept jag känner till kommer min uppdragsgivare till del!


Resultatet blir alltså en sammanställning av tillgänglig information som utmynnar i en personligt färgad rekommendation. Två viktiga aspekter här: Tid och kostnad – i förväg bestämmer man hur mycket tid som ska läggas ned och till vilken kostnad. Ingen förväntar sig annat än en kvalificerad bedömning från min sida, baserad på en viss avgränsad arbetsinsats, då stämmer förväntningar med resultatet!