Personalproblem i amerikanska dotterbolag

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Personalproblem i USA


Min konsultpartner Ed Cronin är mycket rutinerad vad gäller personalfrågor , främst på marknadssidan men även rent allmänt. En typ av insatser jag är övertygad om att Ed skulle klara av elegant är att medverka till att lösa personalproblem i svenska företags amerikanska dotterbolag.  Han känner efter elva års arbete med svenska leverantörer ganska väl till vår affärskultur och har fungerat som en slags medlare i "normala" konflikter mellan kunder och leverantörer.


Personalproblem i dotterbolag är inte "normala" på samma sätt, det är som alla rutinerade exportchefer vet mycket svårare att fjärrstyra personalproblem i dotterbolag än att lösa dem i hemmaorganisationen. Här kan Ed komma in som en oberoende analytiker och lyssna sig fram till vad som är problemet, vad som är orsaken och vad som är lösningen.