Exportera till usa

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Ed Cronin,

Cronin Consulting, Atlanta


Exportera till USA

Se även: Öka försäljningen i USA och Personalproblem i USA


Tillsammans med Cronin Consulting i Miami erbjuder jag ett snabbt och smidigt sätt att komma igång på USA-marknaden. Metodiken är en kombination av mina egna koncept för att hitta och vinna affärspartners och Ed Cronins erfarenheter som amerikansk affärsman - bl.a. som marknadschef på företaget Superior Essex  och hans framgångar på senare år med flera svenska och ett brittiskt företag som har kommit igång på USA-marknaden.


I vår koncept ingår bl.a.


Virtuellt dotterbolag - du uppträder som om ditt företag redan är etablerat i USA, med amerikanska prislistor, amerikanska broschyrer, amerikanska leveranstider, med amerikanskt lager, amerikansk fakturering, amerikanska betalningsmetoder och fördelen att kunderna kan börja med att lägga små beställningar!

Ed arbetar med ett beprövat koncept för detta, där alla besvärliga importfunktioner, lager, utskeppning, administration ( inklusive fakturering via ditt virtuella dotterbolag ) sköts av ett specialiserat logistikföretag med dessa extratjänster.

Gå förbi de stora importörerna, gå istället ut direkt till regionala eller lokala distributörer, mindre och medelstora kedjor eller OEM kunder. I många fall också att hitta lokala eller bransch-specialiserade reps som tar upp order som sedan hanteras av ditt virtuella dotterbolag.

Investera i egen marknadsföring ( ingen annan kommer göra det i USA med mindre än att USA partnern säljer din produkt i deras eget varumärke )

Investera i egna tester och godkännanden ( Ed Cronin är väl förtrogen med dessa, vissa av dem är formellt helt nödvändiga, vissa är kommersiellt nödvändiga medan andra är helt onödiga - kartan ändras ständigt...)

Etablera en preliminär prislista i USD för det led man vill sälja till, exempelvis OEM-kunder, lokala/regionala återförsäljare, utvalda kedjor alt. online butiker. Detta för att komma nära skarpa affärer som möjligt och få ett så tidigt och distinkt besked som möligt från marknaden.

Effektiv sökprocess för att 1) få snabb avstämning av intresset och 2) snabbt och resolut komma i förhandlingsposition med rätt aktörer.


Allt eftersom försäljningen lyfter blir det uppenbart vilka investeringar som är nödvändiga och det skedet blir de också lätta att motivera, genomföra och räkna hem. 


Vår tes är att om kunderna i USA accepterar produktfördelarna och priset ...ja, då är det enkelt att ordna anpassningarna. I den mån det behövs anpassningar, vill säga, ibland är USA en betydligt mer öppen marknad än man kanske föreställer sig.


Konceptet leder alltid fram till 1-2 veckors besöksresa i USA, ibland kombinerat med besök på mässa. Under denna resa blir det så skarpa affärslägen som möjligt, med så distinkta besked som möjligt. "The proof of the pudding is in the eating"- det gäller verkligen för USA-marknaden. 


Vill Du har förslag på upplägg och motsvarande offert angående USA-marknaden? Kontakta mig så ordnar jag ett trepartssamtal via Skype med Ed. Om du berättar om förutsättningar och önskemål, lämnar vi förslag på upplägg och motsvarande offert, etappvis.


Läs gärna case " Liten exportör hittar fler kunder i USA" .


Några kommentarer om USA:


En aspekt jag gillar med USA är att det finns massor av rutinerade kunder som ser igenom allt utanverk, de bryr sig inte om varumärken, de bryr sig inte om utlåtanden från andra - de litar på sitt eget omdöme. Gillar de produkten de ser och priset de hör så vill de göra affärer, även om leverantören finns i Sverige och är okänd på marknaden.


När jag var exportchef under 00-talet för ett företag inom teleinstallation anlitade jag själv Ed Cronin. Vi ställde ut på lokala branschmässor och fick bra genomslag. En besökare som inte ville lämna visitkort bad att få återkomma till Ed efter mässan. Ed blev inbjuden till kunden som visade sig vara teknisk chef för en avdelning på NASA! För mig bevisar det två saker: 1) att amerikanska tekniker går (som sagt) på sitt eget omdöme och struntar i om  ett företag är känt eller inte samt 2) utan Ed Cronins medverkan hade dialogen med NASA aldrig  kommit igång. Även i USA vill man göra affärer med människor man spontant litar på.


Ed har under många år assisterat ett brittiskt företag som trots den språkliga och kulturella närheten ( och trots att deras exportsäljare gjort hundratals säljbesök i USA) inte kom igång på allvar förrän Ed kom in i bilden. Men detta berodde inte på att Ed gjorde några heroiska insatser, snarare tvärtom - det berodde mer på att de amerikanska kunderna började lita på att det fanns någon i landet som man kunde förlita sig på för att se till att leveranser  och support fungerade som det skulle. (och som man kunde ringa vid normala arbetstider) .  Vid säljbesöken var det fortfarande engelsmannen som skötte de tekniska genomgångarna - Ed fokuserade på att etablera förtroendet och att se till att affären blev av.