Konsten att sälja ett patent är konsten att...

Konsten att sälja ett patent är konsten att i två steg sälja ett problem och sedan att sälja en lösning. 

Att sälja ett problem

Det är omöjligt att sälja en lösning om ingen känner till problemet, om ingen bryr sig tillräckligt mycket om problemet eller om ingen förstår problemet. Därför måste det första steget vara att kontakta dem som känner  till problemet ("de som har skor som klämmer") och få deras bekräftelse på att det verkligen finns ett problem. Problemet kan t.ex. vara tekniskt, praktiskt, kommersiellt eller ekonomiskt och det måste vara mycket lätt att förstå /känna igen.


(Jag kan inte låta bli att tänka på hur det var att mata småbarnen, det gick liksom inte att få in någonting om de inte hade öppnat munnen = hade problemet med att de var hungriga).


Att sälja problemet , men till vem? 


Vem har problemet? Vem känner till problemet? Vem säljer andra produkter till den som har problemet, alltså oftast återförsäljaren? Tre grundläggande frågor för att skapa en målgrupp. Min favoritgrupp är återförsäljarna, det är ju dessa som ständigt är på spaning - efter problem som deras kunder har och som de kan hjälpa till med att lösa. Återförsäljarna är bara ute efter något säljbart, de vill inte befatta sig med patent eller licenstillverkning - däremot kan återförsäljarna hjälpa till i processen att få fram en licensköpare ( om det nu är det som är det oeftergivliga kravet, det finns ju andra lösningar att få ut uppfinningar på marknaden utan att starta eget tillverkningsföretag ) 

Att sälja en lösning


Lösningen är mer lättsåld än problemet - det är i alla fall min erfarenhet. (De uppfinningar som inte kommer ut på marknaden gör det oftast på grund av att problemet inte är tillräckligt stort, vilket i sin tur kan bero på att befintliga lösningar inte är tillräckligt dåliga, sett ur  uppfinnarens ögon.)
När problemet är klart och tydligt accepterat så måste lösningen säljas in, kraftfullt! Här gäller det att vara pedagogisk, att steg för steg göra uppfinningen förstådd. Inga genvägar får tillåtas, det som är självklart för en uppfinnare/produktutvecklare/konstruktör som ägnat tusen timmar åt lösningen är inte lika självklart för oss andra dödliga. 

Det bästa sättet att sälja in en lösning är förklara, visa och låta kunden testa. ( Know-how, Show-how och Do-how, allting blir så snitsigt på engelska! ). Ibland är det enkelt, ibland tar det tid. 

I mitt koncept ligger att arbeta stegvis med att först göra problemet tydligt och sedan i allmänna ordalag förklara lösningen, utan att gå in på detaljer. Det räcker att folk i målgrupperna får ett hum om vad lösningen handlar om för att de ska flagga upp för intresse att veta mer! 

När detta intresse finns kan man förmedla all nödvändig information, foton, referenser, filmer, ev varuprover, ordna besök/möten. Här gäller det också att i förväg besvara alla spontana invändningar, ok inte alla det räcker med de invändningar  som uppfinnnaren  känner till...

Om och när marknaden sedan accepterar lösningen kan man börja  prata om försäljning av patent, i olika steg eller som en omedelbar åtgärd. Eller varför  inte låta en återförsäljare köpa produkten från en underleverantör/via en underleverantörsslinga i en självspelande loop där uppfinnaren inte är indragen i det dagliga?