Sonderingar

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Sondering av intresse kring en produkt för eventuellt bättre hygienrutiner inom hälso- och sjukvården.

Hej,

Jag heter Claes Rosenberg och jag hjälper svenska tillverkare att hitta kunder och återförsäljare på olika exportmarknader, men i även Sverige - speciellt när det gäller nya produkter. 


Följande text är menad att bli hittad av dig som är ansvarig för eller arbetar med hygienrutinerna inom svensk hälso- och sjukvård samt äldrevård och söker nya lösningar. Frågan gäller om en ny svensktillverkad produkt som är framtagen för att möta hygienkraven inom livsmedelskedjan också skulle kunna komma till nytta inom sjukvården, så att man minskar risken för kontaminering via städredskap.


I rapporteringen om den aktuella vårdsituationen ( detta skrivs den 6 april 2020) talas det om det kritiska läget för patienter när vårdpersonal som rör sig mellan olika patientrum. Men faktum är ju att städpersonal också rör sig mellan dessa olika rum och transporterar städutrustning mellan dessa rum. Och det är i detta sammanhang produkten i fråga kommer in - det är nämligen en redskapshållare som möjligen (?) kan medverka till att bättre hygienrutiner efterlevs.

Tillverkaren känner väl till hygienreglerna inom livsmedelssektorn och det vi lärt oss om motsvarande regler inom hälso- och sjukvården har vi hämtat från tre källor som anges nedan. 


I dessa dagar när frågor kring barriärvård har blivit akuta, kanske den här produkten kan vara av intresse? Vad jag kan utläsa så är det en slags barriärvård som beskrivs i det finska regelverket, sist i uppställningen nedan.

Här följer alltså några citat från de regelverk på svenska språket som verkar gälla just förvaring och hantering av städredskap:


1) Regelverk Svensk Standard  SS 8760014 : 2017 "Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård"

 

Städutrustning ska ha släta ytor med ett minimum av skarvar, böjar, fördjupningar och liknande.”

 

”Städutrustning ska tåla daglig rengöring med värmedesinfektion, rengöringsmedel eller desinfektionsmedel för ytor”

 

”Bearbeta alla ytor mekaniskt … vid slutstädning av patientrum”

   

"För att undvika korskontaminering ska städrummet vara anpassat och utformat för åtskild förvaring och hantering av rent städmaterial, smutsigt städmaterial och städutrustning."


Vi läser också att städrum har en hög hygienklassning, samma som patientrum och avdelningskök, dvs. Hygienklass 2. 

 

 2) Finska Läkaresällskapets Handlingar – angående Resistenta Bakterier:


”Då MRSA- och VRE-bärares kontaktisoleringsrum städas, används särskilda städredskap för varje rum samt engångsmoppar eller rumsspecifika tvättdukar som desinficeras efter tvätten.”

”I vårdarbetet är det viktigt att bryta kontaktsmittorutterna”


 

3) Finska Institutet för Hälsa och Välfärd:

Städningen görs i zoner på sätt att varje behandlingsrum är en egen zon och på andra sidan bildar övriga utrymmen en egen zon enligt renlighetskraven. Mellan zonerna ska städinstrument* desinficeras, städhanddukar bytas till rena, händer desinficeras och skyddshandskar bytas.

Våra frågor kring detta är:

-Hur ser man i hälso- och sjukvården rent praktiskt till att skilja städutrustning för olika rum / avdelningar åt?


-Arbetar man (som i livsmedelsindustrin) med färgkodade redskap för olika zoner (kök/servering/toalett mm ), för att minska risken för misstag?


-Kan det vara önskvärt att vissa städredskap förvaras i respektive kritiskt rum, eller i direkt anslutning till det? Och bara används för just det rummet?


-Var förvaras städredskap - enbart på städvagnar eller också hängande på vägg? I skåp, i städrum, eller kanske också öppet i vissa lokaler?

-Vid akutstädning, varifrån hämtas då städredskapen? ( I livsmedelskedjan, t.ex inom fastfood är man angelägen om att städredskap är mkt nära till hands så att den ordinarie personalen snabbt städar upp efter spill)


Den här produkten är en desinficerbar redskapshållare som gör att städredskap hänger stabilt, fritt från golv och vägg, att de inte kontamineras av själva hållaren och att även väggen bakom hållaren är lätt att rengöra. Den är tillgänglig i åtta olika färger enligt HACCP s färgkodningssystem och den är godkänt av amerikanska NSF - National Sanitation Foundation. 

Regelverket är komplext men vår konkreta fråga är enkel:

Om du arbetar med hygienfrågor inom hälso- och sjukvården, är du intresserad av att utvärdera den här produkten?

I så fall, kontakta mig på cr@claesrosenberg.se eller på 0708 371 370 så ser jag till att du går några kostnadsfrita varuprover!

Med vänlig hälsning 
Claes Rosenberg