Smart Internationalisering

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370


Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Smart Internationalisering


Genom åren har jag gjort en mängd checklistor - i första hand för att jag själv inte ska glömma kritiska aspekter vid t.ex. utformning av ensamrättsavtal eller när man gör en exportprislista. Men också att användas vid seminarier om export och internationalisering.


Dessa checklistor uppdaterade jag i samband med projektet "Smart Internationalisering" som arrangerades 2014 av IUC Syd och sponsrades av Tillväxtverket. Resultatet blev en PDF - handbok med en  mängd checklistor. Denna handbok finns att ladda ned som pdf från IUC:s Syd hemsida, se länk nedan. 


http://www.iucsyd.se/media/1160/handbok-internationalisering.pdf


Handboken är en blandning av aspekter att tänka på, påståenden, erfarenheter, fakta och teori. Mycket är uppdaterat material från min tid på exportkonsultföretaget LWAB, annat är helt nytt - och jag vill passa på att tacka min exportkonsultkollega Bo Nilsson på Deskago AB,  för ytterst värdefull input.


PS. Jag har ett slags "baslager" med checklistor, med tiden kanske det blir något jag ställer samman till något som varje exportchef / exportsäljare ha till hands i det dagliga arbetet !