Patenterar lagom

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370

 

Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Patenterar lagom

 

Patent är en bedömningsfråga – det är lite som med stryktipset att ”ju mindre man satsar desto mer förlorar man när man vinner”. Min infallsvinkel är att patent naturligtvis är bra och i många fall helt nödvändigt , men att det finns risker med att patentera för mycket. Och den mest uppenbara risken är att man patenterar så mycket att det går ut över marknadsföring och produktutveckling.

 

En teori: I de fall man har utvecklat klart ”disruptiva” produkter som kommer att ändra kunders beteende och som kommer att skaka om etablerade tillverkare då måste man patentera maximalt. Men alla nya produkter är inte disruptiva, de kanske är lite bättre, lite billigare, lite smartare, lite snyggare och det räcker för att de ska accepteras av marknaden. Och för den typen av produkter är nyckelfrågan inte alltid att skydda sig med patent utan att skydda sig med försprång.

 

För om man arbetar med kontinuerlig produktutveckling är det verkligen försprånget som gäller och förmågan att snabbare omvandla idéer till användbara produkter, inte de formella patentskydden.

 

Det finns statistik på att det bara är ett patent av 67 som blir en kommersiell framgång – även det är en tankeställare. En annan statistik är att av alla nya produkter som ICA testar på oss konsumenter är det bara en av tio som blir en listad produkt. Jag har arbetat framgångsrikt med patenterade produkter och med icke-patenterade produkter. I enstaka fall har jag blivit frustrerad över att patentkostnaderna har varit så höga att produkten sedan aldrig hade kraft att komma ut på marknaden.

 

Därför vill jag förespråka optimal patentering (eller vilken immateriell rätt som passar ) som en formel, att man gör en realistisk bedömning av vad som håller kopierare borta och doserar patenten på olika produkter och olika marknader samtidigt som man sneglar på vad det måste få kosta att få ut produkten på marknaden.