Checklista för val av speditör

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370

 

Mellins gata 7

216 44 Limhamn

 

Checklista angående val av speditör

 

Reservation: Detta är exempel på frågor som jag känner till och i många fall har sett konsekvenserna av, inga anspråk på att det ska vara en komplett frågelista. Inom parentes har jag lagt till egna kommentarer. Punkterna rör bara den fysiska hanteringen, inte informationsflödet som numera är synnerligen effektivt.

1.Linjetrafik till vilka orter i egen regi ( många speditörer samarbetar med andra speditörer, men ju färre aktörer desto bättre kontroll och ansvar )

 

2. Turtäthet, garanterad/icke garanterad ( Vad händer om just din pall är den som inte får plats på ordinarie tur till Tyskland? Får den ligga kvar till nästa tur som går om x dagar? Blir du aviserad om den förseningen? )

 

3. Antal omlastningar. (Ju fler omlastningar, desto högre risk för skador och förseningar - för återkommande flöden bör man känna till exakt var och hur godset lastas om. En gång var jag med om ett flöde som var mycket billigt men som innebar 7 omlastningar mellan fabrik i Småland och kund i Frankrike. Produkten innehöll glaskomponenter och var svagt förpackad...)

 

4.Brytpunkt för direktleverans utan omlastningar, i vikt / volym. ( Viktig punkt för att sätta offensiva priser som inkluderar frakt. Det är inte alltid som man behöver beställa "full lastbil" för att en leverans ska direkt utan omlastningar. Den brytpunkten kan då utgöra minimiorder för att kunden ska få pris inklusive frakt )

 

5.Tidsgaranterade leveranser, per timma, per dag, per vecka, per intervall arbetsdagar + konsekvens vid försening. ( Ju mer "dragspel" i tidsgarantin, desto lägre priser från speditören...)

 

6.Preciserat lastningstillfälle / möjlighet för chaufför att lasta utanför ordinarie arbetstid. ( Ständigt irritations- och stressmoment, hinner chauffören komma och lasta innan lagret stänger? Om det finns rutiner för att chauffören har access till "nattbås" där han själv kan hämta ut gods och lasta så är det en bonus som borde komma tillverkaren till del...)

 

7.Aviseringstid för lastningstillfälle (Ju högre precision, desto smidigare för tillverkarens lagerpersonal , borde vara en prisbonus för speditören...)

 

8.Varuförsäkring ingår/ingår ej.

 

9.Utfärdar vilka dokument

 

10.Ev momshantering, tullklarering, kostnad schablon ( ex Norge, Schweiz )

 

11.Chaufförskontrollerad transport, helt eller delvis ( är chauffören med på Travemündefärjan?)

 

12.Chaufförers språkkunskaper ( risk för missförstånd måste minimeras )

 

13.Lokal speditionspartner/namn för kunden att kontakta

 

14.Ev tillägg ( bränsle, valuta, skatter, avgifter…)

 

15.Miljöpolicy

 

16.Rutin för reklamationshantering

 

17. Expressfrakter, rutin för och prislista

 

18. Drop-shipping, (dvs möjlighet att ombesörja frakt till privatperson. Kallas Streckenlieferung på tyska, mycket bra begrepp!)

19. Omräkningsfaktor - volym/vikt för olika transportbärare. ( Här får man inte räkna fel, måste dubbelkollas annars får den sista pallen inte plats...)

 

20. Kontaktpersoner hos speditören

 

21......