Checklista för offert alt prislista

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370

 

Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Exempel på checklista för offert eller prislista gällande fysiska produkter

 

Nedanstående checklista gör inte anspråk på att vara vare sig kommersiellt eller juridiskt komplett . Den utgör inget råd om vad man ska göra ....men den utgör en lista på allt möjligt som jag varit med om och som kan vara viktigt vid prisförhandlingar med återförsäljare och kunder.

 

1.Beställare:

a.Företag

b.Avdelning

c.Kontaktperson (er ), befattning

d.Adress

e.Epost

f.Tel direkt mobil

g.Moms nr, EU moms nr, annat reg nr

h.Ev referensnummer hos kunden

i.…

2.Leverantör:

a)Företag

b)Avdelning

c)Kontaktperson, befattning

d)E-post

e)Adress

f)Telefon direkt mobil

g)Website

h)Ev log/in area

i)….

 

3.Definition av produkt:

a.Hänvisning till broschyr eller produktblad med artikelnummer

b.Eventuella materialspecifikationer, toleranser, mätvärden,

c.Normer, typgodkännanden, certifikat, från myndigheter / institut.

d.Annan lasthänsyn, farligt gods, stapelbarhet under resp över

e.Garantiåtagande

f.Produktansvarsförsäkring, vilket försäkringsbolag

g. Statistiskt nummer för tullhantering

4.Typ av pris

a.Fast pris / fast offert fastställd produkt

b.Indikativt prisintervall indikativ offert

c.…

5.Prisnivåer

a.Kvantitetsberoende enligt staffling per ordervärde/mängd/vikt/ annan parameter

b.Ev andra parametrar som påverkar priset alt underlättar flödet, icke kvantifierade

c.Ev minimiorder för fraktfritt

d. Rekommenderade bruttopriser alt MAP, minimum advertised price etc

e. ...

6.Giltighet

a. Slutdatum

b. Avseringsfrist inför prisändringar

...

7.Systemkrav

a.Kvalitetssystem ISO 9001

b.Miljösystem ISO 14000

c.Kvalitetskontroll, komplett eller stickprov, okulär eller fysisk test

d.Hur är produkten identifierbar enligt ISO 9001, t.ex. prägling eller etikett.

e.…

8.Vad ingår i Produkten

a.Produkt

b.Tillbehör

c.Montagehjälpmedel

d.Förpackning, Emballage, Fyllnadsmaterial ...

e.Dokumentation (tillhandahålls hur…), ex. manualer, bruksanvisning, antal varianter (språk)

f.Etiketter,streckkoder ( kontroll att streckkoder är ömsesidigt läsbara)

g.Torkmedel

h.Förpackning; .Special enligt kundönskemål ( förpackningsinstruktioner , tillhandahålls hur) alt Standard - definieras hur, foto eller ritning.

i.Annat…..

 

9.Inköpskvantitet anpassas:

a.Per pall

b.Per kartong

c.Per flakyta

d.Per vikt

e. Blandade kartonger

f. Container

g....

 

10.Godshantering

a.EUR Pall, hel, halv, specialpall

b.Kartong, fast storlek, anpassbar storlek

c.Lastbar/ avlastbar manuellt eller med maskin ( truck )

d. Container, 20 , 40 fot med lastsäkring, torkmetod , ....

e.....

11.Leveransberedskap

a.Leveranstid för normala order, från orderbekräftelse till utskeppning/ankomst kunden, eventuella stoppdagar då beställning blir "fryst".

b.Leveranstid för express-order, från orderbekräftelse till utskeppning/ankomst kunden. Ev merkostnader för ”express lane”.

c.Beredskap för ”ryck” i efterfrågan, större efterfrågan

d.Beredskap för ”kast” i efterfrågan, annorlunda efterfrågan

e.Beredskap för produktanpassningar

f.…

 

12.Lagring

a.Buffertlagring, eventuell

b.Kundens lagersystem, icke-lager

c.Tredjepartslogistik

d.Lagring utomhus / inomhus

e.….

 

13.Leveransprecision, ankomst inom

a.Intervall, antal dagar plus/minus

b.Exakt dag

c.Exakt halvdag, timma

d.Annan …

14.Leveranssätt:

a.Lastbil, Båt, Flyg

b.Ev. önskemål om speditör

c.…

 

15.Leveransvillkor

Villkor enligt Incoterms 2016 , två huvudalternativ:

EX Works = Kunden hämtar hos tillverkaren

DAP = Tillverkaren lämnar hos kunden

OBS - du har väl laddat ner Incoterms ?

 

16.Leveransadress

a.En unik …….

b.Flera unika ….

c.Flera i förväg okända, i följande geografiska områden ….

d.Annat, t.ex. Dropshipping inom visst område ….

17.Leveransbestämmelser, eventuella

18.Giltighetstid för offert

19.Materialprisklausuler, eventuella

20.Valuta, SEK/EURO/USD, annan , ev valutaklausul , EX Moms

21.Fakturaadress

22.Betalningstid, från när till när.

23.Betalningssätt betalningsadress

24.Maximalt utestående fordran

25.Hantering av dokument, mottagningsbevis, reklamationer

26.Ev äganderättsförbehåll

27.Introduktionserbjudande vid första köp/ testförsäljning

28.Andra villkor: …

29.Undertecknat och signerat av kontaktperson, befattning

 

Kommentar: Om jag i andra sammanhang får det att låta som att det är enkelt med export vill jag kompensera det intrycket med denna ytterst "gnetiga" checklista. För enligt mig är det svåra inte att få till stånd möten med rätt kunder och rätt återförsäljare utan att få accept på först produkten och sedan priset. Och bakom priset döljer sig en mängd detaljaspekter som man bara är tvungen att arbeta sig igenom. Kolla gärna min artikel om "smarta prislistor"