Checklista för Återförsäljaravtal och lite om agentavtal

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370

 

Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Checklista – exempel på punkter i ett återförsäljaravtal

 

Agentavtal är hårdare reglerat i lagstiftning och jag väljer att av det skälet inte ta med checklista för det i denna blogg. MEN: Den framtida agenten ska i sin tur arbeta med en prislista som i sin tur innehåller ett antal villkor för kunderna som finns med i denna checklista.

 

Nedanstående är att betrakta som exempel på punkter att beakta. Varje exporterande företag som arbetar med återförsäljare måste utforma ett grundavtal i samarbete med kunnig jurist. Mina aspekter i det här sammanhanget är kommersiella, inte juridiska. Checklistan är en förkortad version av en checklista i det som är standardverket för alla som vill sätta sig in ordentligt i EU s lagstiftning om återförsäljare och agenter, Hans Stenbergs Distributionsavtal 2005, Industrilitteratur AB.

 

1.Parter

2.Status (återförsäljare eller agent, t.ex.)

3.Produkter, garantier, framtida produkter

4.Territorium

5.Ensamrätt, ömsesidig, ev undantag, ev avgränsning till branscher/kunder

6.Ev. EU klausul om att avstå från aktiv marknadsföring i tredje land

7.Service och reservdelar

8.Marknadskoncept/Affärsmodell, Marknadsföringsstöd från företaget, Deltagande i mässor

9.Teknisk support, utbildning, träning

10.Varumärke och skydd av varumärke

11.Minimikvantiteter, förlängningskoncept, initialorder/startlager

12.Patent och bevakning av intrång

13.Priser och prisvillkor, prisändringsavisering

14.Produktansvar

15.Äganderättsförbehåll

16.Typgodkännande i leverantörens namn

17.Språk och kommunikation

18.Sekretess

19.Varaktighet och upphörande

20.Hantering av lager vid avtalets upphörande, hantering av reklammaterial

21.Leveranstid, hantering av leveransförseningar, rätt till alt leverantörer, reklamationshantering,

22.Lagernivå

23.Återköpsregler, inkurans

24.Sekretess, ändring av ägandeförhållande, tvist och förfarande, gällande lag, ömsesidig information osv, hantering av lager vid avtalets upphörande

25.…