Checklista om rätt exportpris

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370

 

Mellins gata 7

216 44 Limhamn

Checklista om rätt exportpris

 

Ordspråket säger att det finns två idioter på marknaden: den som säljer för billigt och den som säljer för dyrt. Jag har ingen allmän åsikt om "höga eller låga priser" - men i mitt arbete blir jag ibland involverad i prisdiskussioner – försöker då hålla så låg profil som möjligt eftersom varje företag har sitt sätt att vinna kunder, framgång och hållbar lönsamhet. Var och en gör på sitt sätt och det viktiga är inte priset utan lönsamheten.

 

Min grundinställning kan ändå sammanfattas i följande påståenden:

 

Korrekt prisnivå är den nivå som…

 

… kunderna, var de än är, accepterar efter att ha förstått nyttan

... skapar de volymer som gör priset lönsamt

… avskräcker konkurrenter från att börja tillverka billigare kopior

… ger korrekt marginal till utländska återförsäljare och mellanled

… är så enhetlig att gränshandel eller parallellimport inte uppstår

… är så rimlig att den lockar fram beställningar när man behöver dem

 

En mycket framgångsrik företagare, med stor export, berättade en gång för mig hur allt startade: "Jag åkte ned till kunderna på kontinenten med en produkt och fick förslag på varianter som jag åkte hem och tog fram. Sedan åkte jag ned med den nya produkten och så tog jag order till de priser som kunderna accepterade". I det resonemanget ligger underförstått att det är lättare att ändra egna kostnader än att ändra kundernas priskänslighet.

 

I regel kan man inte förvänta sig att utländska kunder vill betala mer för produkten än vad motsvarande svenska kunder gör. Därför bör man inte gå ut för lågt när man introducerar produkten i Sverige. I vissa fall kan man få ut högre priser på export men då oftast när det rör sig om specialnischer som kanske är små i Sverige men stora i t.ex. Tyskland.

 

Det finns mycket att säga om exportprissättning, det viktiga är att vara konsekvent i den strategi man väljer. Antingen kör man med Ultimata Produkter, Ultimata Priser och Ultimat marknadsföring eller med Optimala Produkter, Optimala Priser och Optimal Marknadsföring - det är min syn på saken.