52 kritiska moment i exportflödet

Exportkonsult

Claes Rosenberg

cr@claesrosenberg.se

0708 371 370

 

Mellins gata 7

216 44 Limhamn

52 kritiska moment i exportflödet

 

OBS - detta är bara exempel på händelser i exportprocessen, inte på något sätt en uttömmande lista! I alla fall är det moment som jag känner till och som ställer till snåriga problem när de inte fungerar. (För export till Norge tillkommer momshantering och förtullning, även tull på livsmedelsprodukter. För marknader utanför EU / EES tillkommer ännu fler moment och kostnader. )

 

När den stora exporten av möbler från Småland till Frankrike kom igång i början på åttiotalet, uppstod en mängd "idiot-problem" som höll på att haverera hela satsningen. Då beslöt jag mig att sätta mig in i vad som händer i den fysiska och administrativa processen! Resultatet blev en checklista som sedan har anpassats till nya EU-regler, vilket som väl är innebär att exporten blivit betydligt enklare.

 

Det finns oundgängliga kurser och oundgängliga handböcker kring exportteknik - där lär man sig hur man gör rätt. Min lista är inget expert-dokument, men det är ett försök att hjälpa exportföretag att förbättra sina rutiner. ( Ett upplägg som jag medverkat vid enstaka tillfällen är att all berörd personal i ett företag gemensamt går igenom hur exportflödet fungerar. Exportsäljare, innesäljare, supportavdelning, lagerpersonal, produktionspersonal, ekonomiavdelningen m.fl. har alla stor nytta av att förstå hur alla länkar i exportkedjan fungerar! I så fall ordnar jag ett internseminarium där jag agerar moderator och där en logistikexpert jag känner skulle kunna medverka )

 

Här kommer den i alla fall, listan med 52 kritiska moment i exportflödet:

 

 1. Kunden visar intresse för offert alt. prisuppgift
 2. Prislista alt offert utformas
 3. Kontroll med produktionsavd, lager, spedition, m fl att leveranstid är giltig
 4. Prislista alt offert skickas
 5. Kontroll att kunden fått prislista/offert
 6. Kontroll att kunden förstått prislistan/offerten
 7. Kunden granskar offerten
 8. Kunden återkommer med spontana frågor alt motbud
 9. Förhandling
 10. Kunden lägger beställning
 11. Information hämtas in typ kreditupplysning, ev försäkring typ EKN
 12. Orderbekräftelse utfärdas och skickas
 13. Kunden granskar order orderbekräftelse
 14. Kontroll att kunden godkänner orderbekräftelsen
 15. Intern produktions- alt lagerorder utfärdas och lämnas
 16. Bokning av frakt och försäkring
 17. Packning
 18. Invägning
 19. Kunden ringer och vill få med mer produkter på leveransen
 20. Ny internorder-express
 21. Ny plockning packning och vägning
 22. Tillägg på faktura för expresshantering
 23. Utfärdande av frakthandlingar
 24. Utfärdande av faktura
 25. Utfärdande av certifikat och intyg
 26. Märkning av gods
 27. Lastning av gods, utförs av egen personal 07-17 / utförs av chauffören med access till lastbås 0-24/ annan rutin/
 28. Fixering av gods
 29. Speditörens chaufför signerar mottagningsbevis
 30. Leveransen avgår
 31. Utskeppning bekräftas till ekonomiavdelning
 32. Faktura skickas när utskeppning bekräftats
 33. Godset körs till närmaste svensk terminal
 34. Godset lastas om i terminal
 35. Godset lagras för nästa planerade avgång
 36. Godset försenas om nästa avgång inte fylls tillräckligt
 37. Leverantör aviseras om försening
 38. Godset skickas från terminal
 39. Godset fraktas till terminal i mottagarlandet
 40. Godset lagras för nästa avgång
 41. Godset fraktas till kundens närmaste terminal
 42. Godset lagras i kundens närmaste terminal
 43. Godset fraktas till kundens lager
 44. Kundens personal granskar godset
 45. Godset kvitteras med mottagningsbevis
 46. Mottagningsbevis skickas till kundens ekonomiavdelning
 47. Kundens ekonomiavdelning granskar fakturan
 48. Fakturan attesteras
 49. Fakturan betalas till IBAN- konto alt via lokal bank
 50. Lokal bank håller beloppet viss tid och betalar till svensk bank
 51. Svensk bank håller beloppet viss tid och betalar till leverantörens konto
 52. Leverantören granskar betalningen och jämför med faktura. Om betalningen stämmer är affären avslutad